Uitwisseling van technische productgegevens conform VDI 3805

Naast de gebruikelijke gegevens in een catalogus worden productgegevens voor bestekken, berekeningen, CAD en onderhoud meer en meer door engineering-bureaus, installateurs en bouwbedrijven in een digitaal formaat gevraagd. Voor een juiste, digitale verwerking moeten de gegevens van gelijksoortige producten dezelfde gegevensstructuur hebben. De VDI heeft hiervoor een productgegevensmodel gecreëerd, dat aan deze eisen voldoet: de VDI 3805.

KEMPER VDI 3805 gegevens

De VDI 3805 gegevens vindt u hier

KEMPER VDI 3805-WebSelektor (online)

De KEMPER WebSelektor conform VDI 3805 vindt u hier

De optimale ondersteuning voor uw projectontwerp

De VDI 3805 (Web) Selektor vormt de optimale ondersteuning voor uw projectontwerp. Met de open standaard “TGA-uitwisselingsformaat voor productgegevens VDI 3805“ voor componenten en installaties voor verwarming, ventilatie, sanitair en elektrotechniek wordt de effectiviteit van het ontwerpproces geoptimaliseerd.

Met de VDI 3805 WebSelektor is een productkeuze met behulp van een 3D-beeld online mogelijk. Het gekozen product kan als 2D-, 3D-tekenobject of als symbool in CAD-programma´s geladen worden. Via een separaat  te downloaden CAD-localisatie- en uitleesprogramma kunnen de gekozen tekenobjecten middels „drag and drop“ in CAD-programma´s overgenomen worden en als DXF-bestand uitgelezen worden. Met de VDI3805-gegevensbestanden is het mogelijk integraal te ontwerpen, d.w.z. de gegevensbestanden omvatten informatie voor het tekenen en berekenen, maar ook voor bestekken en onderhoud.

VDI 3805-WebSelektor (online)

VDI 3805-Selektor (lokaal)

VDI 3805-Selektor (lokaal)