Hygienický systém KHS

Hygienický systém KEMPER KHS pro cirkulace studené pitné vody

Výhody na první pohled

  • Zajištění a udržení jakosti pitné vody v systému pitné vody až po místo odběru
  • Zabránění stagnace vytvořením přesně definovaného provozu v každém okamžiku. To znamená spotřebovávat vodu tak, jak bylo naplánováno a původně dimenzováno
  • Nucené proudění a trvalá výměna vody v jinak neprotékaných potrubích díky cílené a inovační výstavbě potrubní sítě s inteligentním vedením potrubí
  • Kontrolovaný odběr pitné vody k vytvoření náležitého provozu systémů pitné vody pomocí automatických proplachovacích zařízení a poháněných armatur. Zamezení zbytečné spotřebě vody!
  • Zabránění mikrobiologicky vyvolané korozi (MIC) u měděné trubky durch napomáháním tvorbě krycí vrstvy na základě spuštěných procesů proplachování
  • Zamezení příp. snížení nákladů na personál a provoz, které vznikají na základě neúčinných opatření ručního proplachu, kontrolních obchůzek, množství proplachovací vody nebo drahých sanačních opatření
  • Dokumentování opatření zabraňujících stagnaci prostřednictvím automaticky vystavovaného protokolu o proplachu a odběru
  • Bezpečnost při realizaci hygienického systému projektováním s podporou software a realizaci systému pitné vody. Simulace procesů, množství a časů proplachu
Hygiena pitné vody

Hygiena pitné vody

Venturiho dělič proudění KHS

Venturiho dělič proudění KHS

Podlahová skříň KHS

Podlahová skříň KHS

Komponenty KHS

Komponenty KHS

Příklady použití

Příklady použití

Systémové řízení KHS Mini

Systémové řízení KHS Mini

Systém zabezpečení netěsností

Systém zabezpečení netěsností

Software

Software