Komponenty KHS

Jednotlivé komponenty hygienického systému KEMPER KHS

Uzavírací ventil úplného proudu   
KHS-VAV se servopohonem
Figura 686 00, 686 04
Figura 696 00, 696 04 (max. 2 l/min)
 Uzavírací ventil úplného proudu KHS-VAV-plus
          se servopohonem s vracením pružinou 
Figura 686 01, 686 05
Figura 696 01, 696 05 (max. 2l/min)

 

 

Armatura KHS k měření teploty
Pt 1000 s vnějším závitem
pro připojeni šroubením
Figura 688 00
Logické řízení systému KHS, které tvoří:
            parametrické software, řídicí moduly pro  snímače, armatury,
monitorovací jednotky

Figura 686 02 003

škrticí clona
Figura 687

Armatura KHS k měření teploty Pt 1000s
vnějším závitem pro připojení šroubením
Figura 629 0G

         

 

Armatura KHS k měření teploty Pt 1000s
vnějším závitem pro připojení šroubením
Figura 628 0G
Armatura KHS k měření průtoku
principu vnějším závitem
Figura 638 4G / 138 4G 015

 

Skupina Venturiho děličů průtoku
KHS -staticky-
DN 15 - DN 32
Figura 640 00, 640 01, 640 03, 640 04
Skupina Venturiho děličů průtoku
KHS -staticky-
DN 15 - DN 32
Figura 640 02, 640 05
Skupina Venturiho děličů průtoku
KHS -dynamický-
DN 15 - DN 50
Figura 650 00
Skupina Venturiho děličů průtoku
KHS -dynamický-
DN 15 - DN 50
Figura 650 02
Skupina Venturiho děličů průtoku KHS
-dynamický- Inliner
DN 25 - DN 32
Figura 660 00
Skupina Venturiho děličů průtoku KHS
-dynamický- Inliner
DN 25 - DN 32
Figura 660 06
Hygienické proplachování KHS s řídícími
ventily a krycí deskou
Figura 686 03 007
Figura 686 03 008
KHS Timer Set
Figura 686 06, 686 07
Figura 696 06, 696 07
Systémové řízení KEMPER KHS Mini
-MASTER-
Figura 686 02 005
Systémové řízení KEMPER KHS Mini
-SLAVE-
Figura 686 02 006
Podlahová skříň KEMPER KHS
Figura 640 50
KHS-USB Adapterkabel
(Verbindung -MASTER- mit PC)
mit Parametrier- und Auslesesoftware
Figur 686 02 016