Podlahová skříň KEMPER KHS

  • cílené zabránění oblastem stagnace v systémech pitné vody
  • pro snadnou a rychlou montáž v malých objektech

Podlahová skříň KEMPER KHS nabízí možnost kontrolovaného nuceného průtoku v systémech pro studenou pitnou vodu. Ve spojení s definovaným odběrným místem ve směru proudění za děličem proudění je zajištěn řádným provoz v částech potrubí a zařízení, jimiž jinak voda neproudí. Stagnaci je zabráněno - bezpečně a trvale.

Problém

Provozovatel, uživatel a osoba odpovědná za hygienu domovních instalací vědí: Stagnace v systémech pitné vody je přítomná všude. Z toho vyplývají problémy týkající se jakosti pitné vody. Teploty nad 25 °C ve studené pitné vodě, vyvolané stagnací a dlouhými dobami setrvání pitné vody, podporují v potrubním systému růst mikroorganismů a nahromadění chemických částic. Tento účinek vede ke změně pitné vody na nepitnou. Důsledkem může být ohrození lidského zdraví.

Řešení

Zabránění stagnace v potrubích! Pokud pitná voda zůstává v potrubích v pohybu, udržuje se její teplota na nízké úrovni a nedochází k zanesení zárodky. Pitná voda zůstává pitnou. Podlahová skříň KEMPER KHS byla navržena k zachování hygieny v systémech pitné vody. Podstatou řešení je Venturiho dělič proudění KEMPER KHS, jímž se docílí nuceného průtoku celého okruhu.

Výhody na první pohled

  • okružní vedení v oblasti mokré komory s použitím inovačního Venturiho děliče proudění KEMPER KHS
  • nucený průtok a trvalá výměna vody v potrubích, kde jinak nedochází k průtoku, díky cílené a inovační struktuře potrubní sítě s inteligentním vedením potrubí
  • stagnaci je zabráněno – bezpečně a trvale
  • snadná montáž na hrubou podlahu

Automatická výměna vody díky spotřebě

Venturiho princip: Nižší tlak v trysce způsobí tlakovou diferenci. Tato tlaková diference vytváří průtok okružního potrubí v mokré komoře. Inovací hygienického systému KEMPER KHS je Venturiho dělič proudění KHS.
Princip činnosti děliče proudění se zakládá na principu techniky Venturiho trysek. Minimální tlakový rozdíl mezi přívodním potrubím A a vratným potrubím B způsobí nucený průtok mokrou komorou. Pohon Venturiho děliče proudění KHS se uskutečňuje následným odběrem vody. Celý objem vody se tak vymění a jakost pitné vody zůstává zachována.