Příklady použití

Nucený průtok mokré buňky při řádně neprobíhajícím provozu – bez měření spotřeby na podlaží

Hygienické proplachování KEMPER KHS a skupina Venturiho děličů proudění KHS ve stoupacím potrubí

Hygienické proplachování KHS se používá u instalací stoupacích potrubí až do pěti podlaží a deseti mokrých buněk. V horních mokrých buňkách se doporučují dvě hygienická propláchnutí KHS. Objemový proud proplachování 0,24 l/s (jedno hygienické propláchnutí KHS = 0,12 l/s) se realizuje nezávisle na skutečném tlaku na vstupu. Při tomto objemovém proudu může být zajištěna dostatečně vysoká rychlost tečení, aby bylo možné potrubní systém provozovat hygienicky nezávadně.

K dosažení náležitého provozu systému studené vody (SV) se do stoupacích potrubí SV montují skupiny Venturiho děličů proudění KHS. Ty se na základě své povahy při současném zautomatizování všech odběratelů SV, při proplachováních v normálním provozu (např. sprchy) starají o úplný průtok mokré buňky. Platí to také při kontrolovaném proplachu prostřednictvím hygienického propláchnutí KHS.

Automatické proplachování stoupacího potrubí při měření spotřeby - např. bytová výstavba

Hygiena pitné vody díly proplachování ve stoupacím potrubí a trvalému odběru v mokrých buňkách

Bezpečným průtokem rozvodných a stoupacích potrubí jakož i integrací vhodných ventilů KEMPER KHS-VAV/-plus k uzavírání plného proudu se servopohonem a servopohonem s vracením pružinou na konci stoupačky je zaručen náležitý provoz v jednotlivých mokrých buňkách pravidelným ovládáním odběrných míst.

Doporučení:
K využití vzniklého množství proplachovací vody se voda zachycuje v zásobní nádrži (např. zařízení k využití dešťové vody, zavodňování vnějšího zařízení atd.)

Nucený průtok mokrých buněk pro vícepodlažní budovu - bez měření spotřeby na podlaží

Provozní režim: časově řízený proplachovací proces

U časově řízeného proplachovacího procesu je možné v řízení systému zadat a zaprotokolovat propláchnutí v určitých dnech v týdnu a v určitých hodinách (např. každé pondělí desetiminutové propláchnutí v době od 12:00 do 12:10).

Provozní režim: proplachovací proces řízený objemovým proudem

Hygiena pitné vody díky periodickému proplachování systému SPV při předepsaném proplachovacím množství

U proplachovacího procesu řízeného objemovým proudem lze řízení systému KEMPER KHS-Logic naprogramovat na vypočtený proplachovací objem. Je tak možné propláchnout celý systém SPV. Pro tuto variantu zařízení je potřebná armatura měření průtoku KHS (s rozsahem měření 5-100 l/min nebo 10-200 l/min) v kombinaci s aktuálním koncovým proplachovacím ventilem (ventil KHS-VAV-plus k uzavírání plného proudu s vracením pružinou).

Provozní režim: proplachovací proces řízený teplotou

Hygiena pitné vody díky proplachování systému SPV až do teplotní konstanty na libovolném místě v systému

U proplachovacího procesu řízeného teplotou se referenční teplota (např. na domovní přípojce SPV) trvale porovnává s několika teplotami v potrubním systému (přednostně v přívodním potrubí před nejvzdálenějšími mokrými buňkami). Řízení systému spustí proplach, když rozdíl teplot překročí skutečně zadaný předepsaný rozdíl teplot.

Příklad:

SPV na domovní přípojce 15 °C, SPV nejvzdálenější mokré buňky 21 °C, zadaný předepsaný rozdíl teplot 3 K.


Reakce systémového řízení KHS-Logic

Spustí se proplachování, dokud není dosaženo předepsaného teplotního rozdílu 3 K.


Výsledek

SPV na domovní přípojce 15 °C, SPV nejvzdálenější mokré buňky 18 °C


Proplachování koncových nebo zřídka protékaných úseků potrubí

Hygiena pitné vody díky proplachování koncových potrubních vedení

Doporučení:
K využití vzniklého množství proplachovací vody se voda zachycuje v zásobní nádrži (např. zařízení k využití dešťové vody, zavodňování vnějšího zařízení atd.).