Dendrit CAD

  • Dimenzování pitné vody a simulace cirkulace a hygienického systému KEMPER KHS
  • Dimenzování odpadních vod
  • Dimenzování výhřevných trubek / vyhřívací zatížení / chladicí zatížení / EnEv

Bezpečnost plánování nyní také v CAD

Nově: Nejen schéma stoupacích vedení, nýbrž také zpracování půdorysu

Plánování domovních technických zařízení s nejvyšší bezpečností plánování je zaručeno inovačním software KEMPER Dendrit CAD.

Samozřejmostí je obecně platné jakož i jednotné řízení nabídky (menu).
Výkres je možné načíst v CAD jako formát DXF nebo DWG. Zpracování načteného půdorysu jakož i kompletní hydraulický výpočet v CAD probíhá bez problémů s obvyklou plochou Dendrit.

Schémata stoupacích vedení jsou nyní automatizována také v CAD pomocí generujícího programu schémat. Kreslicí plochu tak CAD neomezuje. Hydraulické meze Dendrit je možné využívat okamžitě, protože nyní je možný hydraulický výpočet až 99 poschodí jakož i 99 stoupacích potrubí. Generujícím programem schémat ušetříte jen u samotných různých podlaží příp. u nejrůznějšího obsazení místností 80% kresličské práce – a to při výpočtu potrubních sítí pitné vody, odpadních vod, vytápění nebo plynu.

Jako dodatek k normalizovanému výpočtu nabízí KEMPER Dendrit CAD jedinečný nástroj simulování cirkulace. Zde se nejen prověřuje a optimalizuje průběh teploty pro celou dráhu proudění, ale provádí se také přesný výběr a nastavení armatur a čerpadla. Hygienický systém KEMPER KHS k zabránění stagnace a překročení teplot v úseku studené vody je rovněž zaveden jako nástroj simulace.

Software KEMPER Dendrit CAD odborně sleduje vysoká technická škola v Münsteru a Prof. Bernd Rickmann. Software můžete získat jako celek nebo v modulech pro obory výpočtu pitné vody, odpadních vod, topení nebo plynu.

Výhody na první pohled

  • Neomezená kreslicí plocha
  • Nově: Načtení půdorysu a zpracování v obvyklé ploše Dendrit
  • Inovačním simulačním programem pro cirkulaci KEMPER a hygienický systém KHS se dosáhne nejvyšší bezpečnosti plánování a provozu