Parametrové software

Řídicí systém KEMPER KHS-Logic s parametrovým software

Výtah z parametrického software systémového řízení KHS-Logic. Stanovení časů proplachu pro koncový proplachovací ventil s provozním režimem 'proplachovací proces řízený časem'.

Proplachovací program s parametrickým software pro automatické proplachovací procesy

Systémové řízení KHS-Logic je tvořeno programovatelnou řídicí jednotkou, v níž jsou uloženy proplachovací programy. Je možné připojit proplachovací jednotky KEMPER, KEMPER KHS-VAV-plus a snímače pro teplotní a objemový proud.

Uživatel má možnost volit mezi třemi provozními režimy: časové řízení, teplotní řízení nebo řízení objemovým proudem. Pomocí dříve simulovaného systému pitné vody a v něm zjištěných proplachovacích množství resp. časů může nyní uživatel stanovit, jakou formou se má proplachovací množství vypláchnout.