Simulační software KEMPER pro studenou vodu (SPV)

KEMPER a Geberit společně se softwarovou firmou Dendrit ve spolupráci s Prof. Rickmannem z vysoké školy v Münsteru vytvořili nové výpočtové software pro přesně definovaný provoz v systému SPV.

Software je schopné vypočítat a simulovat složité velké objekty se systémy okružního potrubí, které jsou integrované do úseků mokrých buněk s nuceným prouděním, a stanovit potřebná proplachovací množství a časy.

 

Výhody na první pohled

  • Výpočet okružního potrubí v úseku mokré buňky s použitím inovačního Venturiho děliče proudění KEMPER KHS
  • Nucené proudění a trvalá výměna vody v jinak neprotékaných potrubích díky cílené a inovační výstavbě potrubní sítě s inteligentním vedením potrubí
  • Kontrolovaný odběr pitné vody k vytvoření náležitého provozu
  • Simulace výměny vody systému SPV inteligentní technikou proplachovacích ventilů
  • Dokumentace opatření k zabránění stagnace pomocí automaticky vystavovaného protokolu odběru ('Proplachovací protokol')

V zobrazeném případě jsou díky simulaci úseků mokrých buněk s nuceným prouděním a stoupacích potrubí vydávány objemové proudy proplachu proplachovacím jednotkám KEMPER.

V kombinaci s děliči proudění KHS v mokrých buňkách se vykonává nucené proudění mokrých buněk. Simulace rozlišuje mezi dílčími a úplnými proplachy. Dílčí proplachy zahrnují částečný průtok dílčích úseků systému pitné vody (např. úsek mokré buňky nebo stoupací potrubí s k němu příslušejícími připojenými mokrými buňkami). S proplachem se začne v posledních výstupních stoupacích potrubích v mokrých buňkách umístěných nahoře a pokračuje se ve směru domovní přípojky pitné vody. Při plném proplachu se vymění celé vodní těleso od domovní přípojky až po nejvzdálenější mokrou buňku. Barevně se zobrazí dílčí proplach a postup plného proplachu na základě sloupcových grafů.

Sloupce představují objem pitné vody kruhového systému mokré buňky. Stagnující voda je nejprve označena červeným sloupcem (zatíženo). Při vykonávání proplachovacího procesu se barvy s postupujícím průběhem proplachu mění z červené na zelenou (probíhá dílčí proplach, malé zatížení) a konečně  na modrou, což znamená, že nyní se v mokrých buňkách nachází čerstvá pitná voda.

Při provedeném kompletním úplném proplachu systému pitné vody se všechny sloupce zobrazí v modré barvě. Výsledky simulace jsou vydány jako množství proplachovací vody s časy proplachu. Projektant a provozovatel hotelu může nyní přesně říci, o jaké proplachovací množství vcelku se jedná a může zadat proplachy do parametrického software hygienického systému KEMPER.