Simulační software pro teplou vodu

Simulace – bezpečnost – hospodárnost

Nový rozměr ve výpočtu cirkulačních potrubí podle DVGW W 553

Problém

V praktickém provozu cirkulačního systému, navzdory zohlednění všech relevantních souborů pravidel ve fázi projektu, není vždy dána funkční bezpečnost. Platí to zejména pro komplexní cirkulační systémy ve velkých zařízeních jako jsou např. hotely, domovy pro přestárlé, nemocnice atd. Až dosud si mohl projektant představit ideální stav potrubní sítě pouze počítačově. Účinky na provoz potrubí, způsobené odchylkami od ideálního stavu, mohly však být stanoveny pouze technickým měřením na cirkulačním zařízení nacházejícím se v provozu. Více nebo méně velké odchylky mezi „ideálním“ a „skutečným“ je třeba však vždy v praxi z nejrůznějších důvodů očekávat.

Řešení

Nová simulace cirkulace od KEMPER, softwarový modul, který nabízí projektantům nejvyšší možnou spolehlivost projektování a provozu. Inovační software umožňuje simulaci hydraulického a tepelného spolupůsobení čerpadla, potrubní sítě a dynamické příp. statické regulační techniky v cirkulačních systémech. Simulace nemění potrubní síť a ventilovou techniku, nýbrž ukazuje způsobilost konstrukce potrubní sítě a zvolené ventilové techniky pro praxi. Novým simulačním modulem KEMPER je nyní možné analyzovat libovolně konstruované a dimenzované cirkulační systémy blížící se skutečnosti již na počítači. Analyzovaná struktura potrubní sítě se může volitelně kombinovat s oběhovými čerpadly firem Wilo a Grundfos jakož i s kompletní regulační technikou KEMPER. Projektant tak má k dispozici mimořádně výkonný nástroj k analýze potrubní sítě jakož i k projektování jak při nové výstavbě tak i v případě sanací.

Výhody na první pohled

  • v současné době jediný simulační nástroj na trhu
  • analýza všech počítaných cirkulačních systémů přibližující se skutečnosti
  • koordinace potrubní sítě, čerpadla a ventilové techniky
  • interaktivní možnost přizpůsobení mezi skutečným a ideálním stavem
  • optimalizace hospodárnosti celého systému
  • simulace provozního stavu „Tepelná dezinfekce“
  • zjištění přesných hodnot a přednastavení pro každý regulační ventil
  • dosažení provozního optima podle DVGW W 553

Systémové řešení pro projektanty

Vyvinuto firmou KEMPER ve spolupráci s Prof. Dipl.-Ing. Berndem Rickmannem z Vysoké školy technické v Münsteru a tvůrcem software firmou Dendrit. Jako systémový balík s ventilovou technikou KEMPER, potrubními systémy běžných dodavatelů jakož i s reálnými charakteristikami čerpadel výrobců Grundfos a Wilo.

Výpočetní software Dendrit Trinkwasser 5.2,
jako plnou verze se simulací cirkulace, obdržíte přímo u:

Dendrit Haustechnik Software GmbH
Hüttenweg 16 · 48249 Dülmen
Tel. +49(0)2594/961-0, Fax +49(0)2594/961-50
www.dendrit.de