Systém zabezpečení netěsností KEMPER

Nerozpoznané netěsnosti jsou důvodem nákladných opatření pro obnovu úseků budov po poškození vodou.

V případě netěsnosti v důsledku prasknutí trubky, slabých míst ve spoji nebo v instalační technice systému pitné vody často po dobu několika hodin nebo dnů voda nepozorovaně zatéká do vysoce citlivých součástí budovy, např. do technických, obytných a skladovacích prostor. Případ zaplavení se často rozezná až poté, co voda kape ze stropu nebo již vytéká z domovních dveří na ulici.

Zařízení nebo napájecí vedení v technických prostorách ve sklepech, střešních centrálách nebo v šachtových instalacích jsou úseky, které je nutno posuzovat kriticky, protože z nichž většinou pochází riziko zaplavení. Náklady na obnovu místností a zboží zničeného vodou v nejpříznivějším případě převezme pojistitel škod. Výdaje příslušného postiženého vynaložené na odstranění chaotických stavů uhrazeny nebudou. Často také dojde k nenahraditelnému zničení vysokých nehmotných hodnot, takže osobně vzniklá škoda zůstane nenapravitelná.

 

Řešení - prevence díky systému zabezpečení netěsností KEMPER

 1) KHS-VAV-plus nebo KHS-VAV se servopohonem s vratnou 
     pružinou nebo bze vratné pružiny

 2) Snimač vody až se 2 možnými signalizačnimi hladdinami

 3) Řizeni netěsnosti KEMPER s integrovaným časovačem

 4) Misto: Prostor pro přislušné budovy nebo střešni centrála s ohřevem pitné vody

Výhody na první pohled

  • Bezpečná evidence netěsnosti pomocí snímačů vody s okamžitým uzavřením systému pitné vody
  • Prostorově úsporné a snadno dodatečně montovatelné řešení pro všechny druhy stávajících budov i novostaveb
  • Uzavírací ventil plného průtoku, s registrací DVGW, bez tlakového rázu díky pomalému zavírání / otvírání podle DIN EN 13828
  • Programy časovače umožňují automatické zajištění při opuštění budovy nebo delší nepřítomnosti
  • Akustické a vizuální poplachové hlášení na řízení netěsností hlásí netěsnost
  • Je možné předání poplachového hlášení na techniku řízení budov (GLT)

Systém zabezpečení netěsností KEMPER Figura 620 00 tvoří řízení netěsností s integrovanými spínacími hodinami a uzavírací ventil plného průtoku KHS-VAV se servopohonem 230 V a snímačem vody.

Systém zabezpečení netěsností KEMPER Figura 620 01 tvoří řízení netěsností s integrovanými spínacími hodinami a uzavírací ventil plného průtoku KHS-VAV-plus se servopohonem s vratnou pružinou 230 V a snímačem vody.

Případ použití

Systém zabezpečení netěsností KEMPER se instaluje do rozvodu pitné vody bezprostředně před sledovaný úsek v budově. Může být uzavřen přívod k jednotlivému zařízení, ohřev pitné vody ve střešní centrále, úsek instalačního vedení ve skladištním prostoru, přes nějž je instalován rozvod pitné vody, nebo také domovní přípojka pitné vody v prostoru pro připojení vnější instalace příslušné budovy.