Systémové řízení KEMPER KHS Mini

  • Inteligentní proplachování v malých a středně velkých objektech
  • pro druhy proplachovacího provozu: čas, teplota nebo proplachovací množství
  • dokumentace procesů proplachování v "zápisu o proplachu"
  • jednoduše ovladatelný systém MASTER-SLAVE

Systémovým řízením KEMPER KHS Mini je možné provozovat malé a středně velké objekty jako jsou školy, mateřské školky, malá zařízení, průmyslové aplikace, obchodní domy, rekreační budovy aj. Toto řízení je dalším vývojem stávajícího a osvědčeného systémového řízení Kemper KHS Logic. Inteligentní technikou MASTER-SLAVE je možné individuálně nastavit parametry provozních režimů čas, teplota a proplachovací množství se sledováním přepadu pro každou jednotlivou skupinu proplachu.

Technika MASTER-SLAVE
Základní provedení obsahuje jako nejmenší řešení řízení MASTER k provádění proplachovacích opatření v úseku pitné vody s regulací pro proplachovací ventil a vyhodnocení signálu. Integrovanou technikou CAN-BUS v MASTER je možné řízením MASTER regulovat až 31 řízení SLAVE přímo přes grafický displej. Tím je možné připojit v objektech až 32 skupin proplachu KHS (proplachovací ventil, snímač teploty a objemového proudu, sledování přepadu) přes techniku MASTER-SLAVE. U skupin proplachu MASTER-SLAVE je možné nastavit parametry ručně na MASTER nebo přes volitelný kabel rozhraní USB pomocí software parametrů na počítači zákazníka. Vyhodnocení provedených proplachovacích procesů se provádí zápisem o proplachu ve formátu Excel.

 

 Systémové řízení KHS Mini MASTER
 Figura 686 02 005

 Systémové řízení KHS Mini SLAVE
 Figura 686 02 006

 

 

Technica KHS MASTER-SLAVE

Přímým umístěním jednotlivých řízení MASTER resp. SLAVE ke  skupinám proplachu lze zaručit krátké trasy pro vzájemné propojení kabely. Napájecí napětí pro každé řízení je 230 V.

Pro volitelné stanovení parametrů a výstup proplachovacích procesů ve formátu Excel na počítači zákazníka je potřebný pouze volitelný kabel rozhraní USB ke spojení řízení KHS MASTER s počítačem. Poplašné hlášení probíhá volitelně přes sledování přepadu KHS jako akustický nebo vizuální signál.