Venturiho dělič proudění KHS -dynamický- Inliner

Dynamický Venturiho dělič proudění KHS pro systémy Inliner pro teplou pitnou vodu

Malé proudění při průchodu – mnoho pohybu v okruhu

Systémy Inliner pro teplou pitnou vodu a jejich energetické přednosti k pokrytí případů spotřeby a cirkulace ve stoupacím potrubí jsou známy již dlouho. Jestliže je systém Inliner navíc způsobilý k tomu, aby cirkuloval do poschodí, je možná dodatečná energetická úspora.

Poprvé v historii cirkulace Inliner se podařilo dovést cirkulační proud až do poschodí. Potrubí teplé pitné vody je vedeno jako okruh až do míst odběru tím, že je pro systémy Inliner použit dynamický Venturiho dělič proudění KHS. Nová inteligentní technika Inliner v souhře s osvědčeným Venturiho principem umožňuje stabilní etážovou cirkulaci spojenou s maximální energetickou účinností. S dynamickým Venturiho děličem proudění KHS bylo dosaženo dalšího kroku ve směru zabránění stagnace. Dynamický dělič proudění je způsobilý již při nejmenších objemových proudech v rozdělovacím potrubí / ve stoupacím potrubí docílit maximálního průtoku v připojených okruzích.

Vysvětlení
Při malém objemovém proudu při průchodu je ≈ 95 % objemového proudu vedeno okruhem!

Skupina dynamického Venturiho děliče proudění KHS pro montáž pod omítku
Inliner Figura 660 00
Skupina dynamického Venturiho děliče proudění KHS pro montáž na omítku
Inliner Figura 660 06

Větší objemový proud v rozdělovacím potrubí / ve stoupacím potrubí: 
Dynamická Venturiho trubice se otevře - největší podíl objemového proudu protéká přímo děličem proudění v průchodu, přičemž dílčí objemový proud je známým Venturiho účinkem odveden do okruhu. Je dosaženo otvíracího tlaku dynamické Venturiho trubice.

Malý objemový proud v rozdělovacím potrubí / ve stoupacím potrubí: 
Dynamická Venturiho trubice zůstává téměř úplně zavřená – téměř celý objemový proud potřebný k napájení je veden okruhem. Není dosaženo otvíracího tlaku dynamické Venturiho trubice.