Venturiho dělič proudění KHS -dynamický-

Dynamický Venturiho dělič proudění KHS pro studenou/teplou pitnou vodu

Geniálně jednoduchý – jednoduše dynamický 
Malé proudění při průchodu – mnoho pohybu v okruhu ´

S dynamickým Venturiho děličem proudění KHS se podařilo dosáhnout dalšího kroku směrem k
zabránění stagnace. Díky dodatečné součásti ve Venturiho trubici je dynamický dělič proudění způsobilý již při nejmenších objemových proudech v rozdělovacím potrubí / ve stoupacím potrubí docílit maximálního průtoku připojených okruhů.

Vysvětlení
U malého objemového proudu při průchodu je ≈ 95 % objemového proudu vedeno okruhem!

Skupina Venturiho děliče proudění KHS pro montáž pod omítku
-dynamická- Figura 650 00
Skupina Venturiho děliče proudění KHS pro montáž na omítku
-dynamická- Figura 650 02

Dynamický Venturiho dělič proudění KHS se od již známých statických Venturiho děličů proudění KHS odlišuje tím, že reaguje a funguje „dynamicky“.

Ve funkčním úseku „cirkulace“ je průchod téměř uzavřen. Okruh je z cca 95 % zásobován cirkulačním objemovým proudem. Počínaje bodem otevření se dosáhne plynule rostoucího objemového proudu ve směru průchodu, přičemž okruhem nadále prochází silné proudění. V případě spotřeby se průchod plně otevře, takže objemový proud potřebný pro spotřebu v rozdělovacím potrubí / ve stoupacím potrubí jakož i potřebný oběhový objemový proud k pokrytí tepelných ztrát teče okruhem.

Na základě popsané funkce může být dynamický Venturiho dělič proudění KHS použit s vysokou účinností v potrubích studené i teplé pitné vody. Již při nejmenším objemovém proudu na vstupu protéká v důsledku existujícího tlakového rozdílu objemový proud okruhem.

Malý objemový proud v rozdělovacím potrubí / ve stoupacím potrubí: 
Dynamická Venturiho trubice zůstává téměř úplně zavřená - 

téměř celý objemový proud potřebný k napájení je veden okruhem. 
Není dosaženo otvíracího tlaku dynamické Venturiho trubice.

Větší objemový proud v rozdělovacím potrubí / ve stoupacím potrubí:
Dynamická Venturiho trubice se otevře – největší podíl objemového proudu protéká přímo děličem proudění v průchodu, přičemž dílčí objemový proud je známým Venturiho účinkem odveden do okruhu. Je dosaženo otvíracího tlaku dynamické Venturiho trubice.