Venturiho dělič proudění KHS -staticky-

Konstrukce a funkce

Inovaci hygienického systému KEMPER KHS tvoří Venturiho dělič proudění KHS. Princip činnosti děliče proudění spočívá v principu techniky Venturiho trubice. Díky definovanému zúžení, vztaženému na příslušný vnitřní průměr armatury, se vytváří rozdíl tlaku s ∆p průměrně 30 - 50 mbar. Tento minimální tlakový rozdíl vynucuje nucené proudění do přívodního potrubí mokré buňky A cca 5 - 10 % celkového objemového proudu pitné vody. Zbývající objemový proud pitné vody (cca 90%) dále protéká jako průchozí objemový proud děličem proudění.

Druhým připojením děliče proudění (zpětné potrubí mokré buňky B) se nuceně proudící pitná voda opět spojuje se zbývajícím objemovým proudem pitné vody na 100%. Aby se tlaková ztráta v mokré buňce udržela na nízké úrovni (tj. výhradně tlakové ztráty potrubí a samostatné odpory), smí být zabudovány pouze skupiny Venturiho děličů proudění  KHS s ventily VAV s malou tlakovou ztrátou jako provedení na omítku nebo pod omítku. Tím jsou zaručeny hydraulické podmínky k nucenému průtoku mokré buňky.

Skupina Venturiho děličů proudění KHS 

jako varianta pod omítku
Figura 640 00/01/03/04

Skupina Venturiho děličů proudění KHS  

jako varianta na omítku
Figur 640 02/05