Informace o materiálu červený bronz

Červený bronz KEMPER – materiál

Doporučíte-li svým zákazníkům červený bronz KEMPER, můžete jmenovat antické reference. Nejlepšími důkazy pro odolnost červeného bronzu jsou svědkové uplynulých období.

Lodní zvon, 18. století, Flensburg
Lodní zvon z brigy ‘Paní Metta Catharina‘ z Flensburgu, potopené v roce 1786 před Anglií Zdroj: ‘Dějiny lodní plavby‘ Nakladatelství Delius Klasing Bielefeld

Vodní buvol, 1000 př. n.l., Čína
Nádoba na víno k rituálním účelům, odklopný plnicí otvor na zádech, tlama sloužila jako výtokový otvor Zdroj: ‘Spektrum světových dějin‘ TIME-LIFE-Books B.V.

Bronzová svítilna, 12 století, Ostjava
Čtyři plameny osvětlující obraz boha Ganeši se sloní hlavou, jako palivo sloužil kokosový nebo živočišný olej.
Quelle: ‘Spektrum světových dějin‘ TIME-LIFE-Books B.V.

Staré bronzové lodní zvony, umělecké nádoby na víno a jiné nálezy z doby bronzové (od cca 6.000 př. n. l.) působivě dokládají mimořádnou trvanlivost tohoto materiálu. A platí to i tehdy, když tito svědkové času z této tvořivé epochy po tisíciletí leželi ve slané mořské vodě. Červený bronz, který odlévá KEMPER, je materiál velmi příbuzný bronzu (měď a cín) a vynikajícím způsobem se hodí k použití v domovní vodovodní technice, zejména v instalacích pitné vody a vytápění.


Červený bronz KEMPER vhodný pro všechny druhy pitné vody podle TrinkwV

Červený bronz je materiál, který může být použit pro všechny druhy pitné vody. Uvolňování součástí slitin je v rámci německé vyhlášky o pitné vodě (TrinkwV).

Červený bronz KEMPER ideální materiál armatur a instalací

Červený bronz je materiál armatur a instalací normovaný podle DIN 50930-6 / EN 1982, který je díky svým mnohostranným možnostem použití vhodný zejména pro sanitární instalační techniku, např. jako materiál pro uzavírací, pojistné a regulační armatury, jako materiál šroubení pro komponenty potrubních systémů nebo jako konstrukční materiál ve vodní, filtrační a recyklační technice. Další výhoda: červený bronz se získává z vratného materiálu a šetří tak životní prostředí a zdroje.

Červený bronz KEMPER bez koroze z vnitřního pnutí a odzinkování

Červený bronz je univerzálně použitelný a lze jej libovolně kombinovat se všemi známými instalačními materiály, např. ve spojovací technice potrubních systémů s mědí, ušlechtilou ocelí, pozinkovanou ocelí a s plasty. Červený bronz se dá velmi dobře obrábět a nalézá použití v nejrůznějších systémech s lisovanými spoji.

Červený bronz KEMPER je odolný proti korozi a bezpečný proti nejčastějším a nejnebezpečnějším druhům koroze - korozi z vnitřního pnutí a odzinkování.

Koroze z vnitřního pnutí nastane, jsou-li součásti z mosazi zamontovány pod napětím v tahu. Při tom není důležité, zda vzniklá tahová napětí jsou podmíněna výrobním procesem součásti, např. lisováním nebo chybnou montáží, např. nadměrným množstvím konopí v závitu. Součásti z červeného bronzu naproti tomu korozi z vnitřního pnutí neobsahují.

Červený bronz KEMPER s možností kombinace se všemi známými materiály pro instalace

Červený bronz je univerzálně použitelný a lze jej libovolně kombinovat se všemi známými materiály pro instalace, např. v technice spojování potrubních systémů s mědí, ušlechtilou ocelí, pozinkovanou ocelí a s plasty. Červený bronz se dá velmi dobře obrábět a nalézá použití v nejrůznějších systémech s lisovanými spoji.