Provedení konstrukční sady 'Frosti-plus'

KEMPER 'Frosti®-plus' – konstrukční sada Figura 574

Konstrukční sada pro hotovou instalaci umožňuje montáž armatury již ve fázi hrubé stavby. Odtokové těleso se namontuje po dokončení vnější stěny.

s ovládací rukojetí
Figura 574 00
S horním dílem s nástrčným
klíčem Figura 574 03
olitelně s uzamykatelnou
ovládací rukojetí

Výhody na první pohled

  • již jen jedna délka zabudování pro všechny běžné hloubly zabudování (pro tloušťky stěny do 415 mm při montáži na omítku)
  • plynulé přizpůsobení tloušťkám vnější stěny (od 150 do 655 mm)
  • z výrobního závodu zásadně vybaven nuceně předepsanou bezpečnostní kombinací (zavzdušňovač potrubí/hadic zajištěný proti ztrátě a zpětný ventil) podle DIN/DVGW
  • integrovaný zavzdušňovač potrubí/hadic zajištěný proti ztrátě
  • odzkoušen DVGW a neomezeně přípustný, zvuková izolace odzkoušena podle DIN EN ISO 3822
  • plně otevřený příp. plně uzavřený pouze 2 otáčkami
  • díky úplnému automatickému vypuštění po každém průběhu uzavření nedochází v armatuře jke stagnaci, tj. nedochází k tvorbě zárodků
  • armatura s nadprůměrným výtokovým výkonem 40 l za minutu (při tlaku 1 bar), čímž i u dlouhé vodní hadice ještě trvá tlak více než
  • certifikováno již podle nové zkušební normy VP 648 DVGW
  • rychlá a snadná montáž

KEMPER 'Frosti®' - originál

Jakost pitné vody zaručena po celý rok

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.