'Eta-Therm'

KEMPER ’Eta-Therm’ automatický regulační ventil na podlaží

Hydraulické vyrovnání na podlaží

Pomocí KEMPER 'Eta-Therm' se dosáhne hydraulického vyrovnání na úrovni podlaží. Je k dostání ve 2 variantách. Zabudování je možné v úseku samostatného uzavření mokrých buněk jako ventil pod omítku nebo jako volně instalovaný regulační ventil. Tam, kde je v důsledku zvýšených požadavků hygieniků nebo z kritérií pohodlí nutné odebírat horkou vodu okamžitě po otevření armatury. Regulační ventil podlaží může regulovat nejmenší objemové proudy hydraulicky potřebné k dodržení teploty v úseku mokré buňky.

'Eta-Therm' – volně instalovaný -

S vnějším závitem Figura 130 0G
S hrdlovým přípojem Figura 131 00

'Eta-Therm' – pod omítku -

S hrdlovým přípojem Figura 540 02

Výhody na první pohled

  • hydraulické vyrovnání cirkulačního oběhu na úseku podlaží
  • automatický ventil nejjemnější regulace s minimálními charakteristickými hodnotami průtoku
  • kV min = 0.05; kV max = 0.4
  • regulační rozsah 57 °C ± 1 °C
  • součásti v kontaktu s médiem z červeného bronzu
  • multifunkční uzavírací a regulační horní díl
  • je možné ’slepé’ přednastavení ventilu při zabudování pod omítku díky rastrování
  • k dostání s ovládací rukojetí
  • integrovaná čisticí funkce

Schéma stoupaček – výtah z velkého objektu

Ke splnění nároků na hygienu a pohodlí jako ventil pod omítku pro hydraulické vyrovnání samostatných mokrých buněk např. v hotelu, nemocnici, domě s pečovatelskou službou.

Situace zabudování