Filtr Modul F

Filtr KEMPER Modul F Figura 712

Figura 712
Figura 712 jako řez

Výhody na první pohled

  • indikace zpětného proplachu řízeného tlakovým rozdílem jakož i měsíční údržby
  • rychlá, jednoduchá a uživatelsky příznivá technika zpětného proplachu
  • hygienicky vhodná konstrukce díky pouzdru filtru nepropouštějícímu světlo k zabránění tvorbě zárodků

Filtr Modul F je součástí modulového programu techniky budov KEMPER