Oddělovač systémů – výtokový ventil KEMPER 'FK-4' BA

 • k bezpečnému dodržení požadavků z DIN EN 1717 až do kategorie kapaliny 4 včetně
 • k montáži do novostaveb a k výměně nevhodných odběrných ventilů ve stávajících budovách

Oddělovač systémů – výtokový ventil KEMPER ‘FK-4‘BA, k zajištění instalace pitné vody do kategorie kapaliny 4 včetně, je vyroben z červeného bronzu, osvědčeného materiálu odolávajícího korozi a vyznačujícího se dlouhou životností.

Norma DIN EN 1717 stanoví v bodě 5.3.2, Připojení:
Všechna připojení k instalaci pitné vody se považují za stálá připojení. Pro praxi to znamená, že uvažovaná připojení pro zařízení nebo přístroje musejí být provedena (zajištěna) tak, jako by existovalo stálé spojení mezi systémem pitné vody a zařízením. Krátkodobé připojení, jak je popsáno v DIN 1988 části 4, již není přípustné. Nařízení o všeobecných podmínkách pro zásobování vodou (AVB Wasser V) §15 Odstavec 1.

Zařízení a spotřebiče je nutno provozovat tak, aby byly vyloučeny poruchy u jiných zákazníků, rušivé zpětné účinky na zařízení podniku zásobujícího vodou nebo třetích osob nebo zpětné účinky na jakost pitné vody.

Figura 367 01 015
DN 15 a DN 20
pro domovní provoz
Figura 367 01 025
DN 25 a DN 50
pro průmysl, obchod,
zemědělství a zahradnické provozy

Zajištění oddělovačem systémů BA je vždy vyžadováno u následujících použití:

 • zařízení ke změkčování/odkyselování vody
 • zařízení k přimíchávání chemikálií
 • chemická čisticí zařízení
 • tiskařské stroje s hadicovým připojením
 • stroje k vyvíjení filmů
 • galvanické lázně s hadicovým připojením
 • zařízení k naplňování vytápěcích systémů (s inhibitory)
 • vysokotlaké čističe s přídavkem chemikálií soukromém sektoru, mycí zařízení, selské dvory atd.
 • přenosné laboratorní stoly
 • mycí zařízení obuvi
 • přemístitelná nadzemní postřikovací zařízení