Oddělovač systémů KEMPER ’Protect’ BA podle DIN EN 1717

bezpečně zastavuje znečištěnou vodu

Nová norma DIN EN 1717 stanovuje jednotný celoevropský standard pro instalaci pitné vody k zabezpečení pitné vody proti nepitné vodě. Tento standard rozlišuje oblasti použití pro zabezpečovací armatury a definuje přípustné kategorie kapalin. Vedle podniků zásobujících vodou jsou tedy rostoucí měrou vystaveni riziku odpovědnosti zejména projektanti a instalatéři. Zpětnému proudění nepitné vody nebo jiných látek z poškozeného zařízení do zásobovacího systému pitné vody lze však účinně zamezit zabudováním zabezpečovacího zařízení.
KEMPER k tomu nabízí bezpečné, technicky vyzrálé řešení. Nový 'Oddělovač systémů' KEMPER Protect BA Figura 361 zabezpečuje pitnou vodu proti nepitné vodě až do kategorie kapaliny 4 včetně. Kompletní z ušlechtilé oceli s přírubovým přípojem DN 65 - 150.

Oddělovač systémů z červeného bronzu DN 15 - 50, technické podrobnosti najdete pod Červený bronz / zabezpečovací armatury.

Oddělovač systémů KEMPER 'Protect' BA Figura 361