Izolační pouzdra

Izolační pouzdra KEMPER pro izolaci všech armatur požadovanou Vyhláškou o šetření energií (EnEV)

Izolační pouzdra KEMPER –kompletní program

Izolační pouzdro pro uzavírací a zabezpečovací armatury KEMPER

Všechny uzavírací a zabezpečovací armatury se podle EnEV musejí izolovat: studená voda, teplá voda

Univerzální izolační pouzdro Figura 471 10 pro všechny ventily KEMPER se šikmým sedlem pro volné proudění

Izolační pouzdra pro regulační armatury KEMPER

nezbytná ke splnění hygienických požadavků v cirkulaci pitné vody podle TrinkwV 2001 a pracovních listů DVGW W 551 / W 552 / W 553 (tvorba zárodků v systémech TPV).

Izolační pouzdro Figura 471 11 speciálně pro automatický regulační ventil cirkulace KEMPER 'Multi-Therm'

Izolační pouzdro Figura 471 12 speciálně pro ruční regulační ventil cirkulace KEMPER 'Multi-Fix'

Izolační pouzdra pro armatury KEMPER pod omítku

k tepelné izolaci a jako ochrana proti kondenzační vodě

Izolační pouzdro Figura 471 14 speciálně pro ventily KEMPER pod omítku 'UP-plus'

Izolační pouzdro Figura 471 16 / 17 speciálně pro kombinaci vodoměru KEMPER pod omítku

Tepelné ztráty v důsledku chybějící izolace

Tepelná ztráta neizolované armatury DN 50 při teplotě teplé vody 60 °C v úseku instalace s teplotou okolí 15 °C odpovídá tepelné ztrátě cca 1 metru neizolované měděné trubky nebo množství tepla 1.570 Wh

Úspora energie izolačními pouzdry KEMPER

Izolační pouzdra KEMPER k rychlé a levné izolaci všech armatur KEMPER k zabránění:

  • ztrátám energie/tepla
  • tvorby kondenzační vody

Izolačními pouzdry KEMPER dosáhnete citelného snížení potřeby primární energie u budov. Ekonomická výhoda pro Vás, ozdravění životního prostředí.

Upozornění: Všeobecné plánování izolačních pouzder předchází dodatečným izolačním opatřením!

Aby se předešlo dodatečným náročným a tím dražším izolačním opatřením, je třeba již ve fázi plánování a konkurzu zahrnout do seznamu materiálu vhodné izolační pouzdro na každou armaturu.

Izolace potrubního vedení a armatury předepsaná podle EnEV

Spolková rada odsouhlasila 13.7.2001 Vyhlášku o úspoře energií (EnEV) ze 7. března 2001 (1). Má se tak snížit člověkem způsobované oteplování zemské atmosféry a dosáhnout hospodárného nakládání s primárními zdroji energie. EnEV klade požadavky na zařízení k úpravě vody k vytápění, vzduchu v místnostech a teplé vody. Mimoto je třeba pro potrubní vedení studené vody zohlednit izolační opatření proti tvorbě kondenzační vody, mrazu a oteplení zvenčí.

§ 12 (5), (6) stanoví, že poprvé zabudovaná rozvodná vedení tepla a teplé vody jakož i jejich armatury se musí izolovat (Dodatek 5).

§ 9 (2) EnEV předepisuje dodatečnou lhůtu pro dovybavení pro rozvodná vedení tepla a teplé vody včetně armatur.

Izolačními pouzdry KEMPER splníte požadavky EnEV!

Výhody na první pohled

  • z materiálu PE
  • třída konstrukčního materiálu B1 podle DIN 4102, T1
  • odolávající teplotám do 100 °C
  • součinitel tepelné vodivosti I = 0,035 W/mK
  • bez tvorby kondenzační vody
  • snadná a rychlá montáž
  • difúzně těsná při lepení lepidly běžnými v obchodě
  • bezpečně uzamykatelné pomocí dodávané upevňovací spony