FROSTI® A FROSTI®-PLUS

 • Inteligentní prevence před poškozením mrazem
 • Montáž optimalizovaná pro stavbu

Přehled výhod

 • chrání dům a instalaci před poškozením mrazem automatickým vyprázdněním po každém stočení
 • h ygienicky nezávadné, žádná stagnace
 • nadprůměrný výtokový výkon 40 l za minutu při hydraulickém
  tlaku 0,1 MPa (1,0 bar)
 • Všechny části, které jsou v uzavřeném stavu v kontaktu s vodou
  jsou z červeného bronzu, proto lze armaturu použít pro každou
  kvalitu pitné vody
 • s certifikací DVGW a zvukové izolace

FROSTI®-PLUS

FROSTI®-PLUS (do 415 mm) vyobrazení 574 00 FROSTI®-PLUS-XL (do 530 mm) vyobrazení 574 05

Sada umožňuje montáž armatury již ve fázi hrubé stavby. Výtokové
těleso se montuje po zhotovení vnější stěny.

 • pouze jedna montážní délka pro všechny běžné montážní hloubky
  u tloušťky stěny do 415 mm (varianta XL do 530 mm)**
 • plynulá adaptace na tloušťku vnější stěny 150-655 mm (varianta
  XL do 770 mm) s prodloužením pro FROSTI®-PLUS (obr.
  574 00 002)

FROSTI®

FROSTI®s horní částí s nástrčným klíčem vyobrazení 577 02

Z výroby namontovaná armatura pro dodatečnou, rychlou a snadnou montáž u již zhotovené vnější stěny. S celkovým vnějším průměrem pouhých 27 mm a posuvnou rozetou.

 • pro tloušťku stěny 150 - 492 mm, libovolná možnost změny na místě montáže
 • u niverzální přípojka R 1/2“ a Cu trubka 15 mm pro letování a lisování

Youtube Video: VENKOVNÍ NEZÁMRZNÁ ARMATURA KEMPER FROSTI®

TRESOR

Tloušťka stěny

Techniky dokonalé v designovém provedení: KEMPER TRESOR, kompaktní zásobovací stanice pro vnější prostory, umožňuje souběžné komfortní připojení vody a elektřiny na domovní rozvody. Jedno, pro jaké použití a jaký přístroj, najdete vždy vhodnou velikost a výbavu.

Zásobovací stanice s různými možnostmi připojení, např. připojení
vody a elektřiny pro 230 V/400 V.

Přehled výhod

 • Komfortní řešení pro odběr vody a Elektrického proudu
 • Zabezpečeno proti zneužití
 • Bezpečné oddělení vody a elektřiny
 • Vyrobeno z kvalitní Nerezi 1.4404
 • Intengrovaný nezámrzný ventil, FROSTI® Ventil
 • Uzamikatelny, díky Zilyndricke vložce s možnosti centralního
  systému
 • Kombinace zásuvek 240V 400 V s IP 44
 • Možnost ochrany FI

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.