Skupiny proplachu KHS

Skupina proplachu KHS 24 V, Figur 684 00

Skupina proplachu KHS 24 V, Figur 684 00
 • kompletní skupiny proplachu pro automaticky spouštěnou výměnu vody k zajištění povozu v souladu s určením
 • k omezení průtokového množství nezávislému na předním tlaku
 • kovové díly smáčené médiem jsou z ušlechtilé oceli a červeného bronzu
Skupina proplachu KHS 24 V, Figur 684 00

Skupina proplachu KHS 24 V s CONTROL-PLUS, Figur 684 01

Skupina proplachu KHS 24 V s CONTROL-PLUS, Figur 684 01
 • kompletní skupiny proplachu pro automaticky spouštěnou výměnu vody k zajištění povozu v souladu s určením
 • k omezení průtokového množství nezávislému na předním tlaku
 • kovové díly smáčené médiem jsou z ušlechtilé oceli a červeného bronzu
Skupina proplachu KHS 24 V s CONTROL-PLUS, Figur 684 01

Skupina proplachu KHS 230 V, Figur 684 04

Skupina proplachu KHS 230 V, Figur 684 04
 • kompletní skupiny proplachu pro automaticky spouštěnou výměnu vody k zajištění povozu v souladu s určením
 • k omezení průtokového množství nezávislému na předním tlaku
 • kovové díly smáčené médiem jsou z ušlechtilé oceli a červeného bronzu
Skupina proplachu KHS 230 V, Figur 684 04

Skupina proplachu KHS 230 V s CONTROL-PLUS, Figur 684 05

Skupina proplachu KHS 230 V s CONTROL-PLUS, Figur 684 05
 • kompletní skupiny proplachu pro automaticky spouštěnou výměnu vody k zajištění povozu v souladu s určením
 • k omezení průtokového množství nezávislému na předním tlaku
 • Pro napojení na stávající systémové řízení KHS Mini
 • kovové díly smáčené médiem jsou z ušlechtilé oceli a červeného bronzu
Skupina proplachu KHS 230 V s CONTROL-PLUS, Figur 684 05

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.