Příslušenství regulačních a měřicích armatur

Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00

Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00
  • k zasunutí do uzavírací jednotky regulačního ventilu cirkulace MULTI-THERM, měřicího hrdla regulačního ventilu cirkulace MULTI-FIX a měřicího hrdla kusů MULTI-T
Teplotní čidlo PT 1000, Figur T5100 140 00

Teploměr, Figur T5100 150 00

Teploměr, Figur T5100 150 00
  • k zasunutí do uzavírací jednotky regulačního ventilu cirkulace MULTI-THERM, měřicího hrdla regulačního ventilu cirkulace MULTI-FIX a měřicího hrdla kusů MULTI-T
Teploměr, Figur T5100 150 00

Vypouštěcí ventil s jímkou na Teploměr, Figur J7109 150 00

Vypouštěcí ventil s jímkou na Teploměr, Figur J7109 150 00
  • vhodné pro ventily s vypouštěcím otvorem na čele, k dodatečnému uchycení teploměru nebo teplotního čidla Pt1000
Vypouštěcí ventil s jímkou na Teploměr, Figur J7109 150 00