Měřící kufr na diferenční tlak, Figur 360 99

 

Atributy výrobku

  • Vhodné pro funkční zkoušku následujících armatur: Systémový oddělovač BA obrázek 360 0G/361 01, FK-4 výstupní ventil systémového oddělovače BA obrázek 367 01, bytový BA výstupní ventil systémového oddělovače obrázek 368 02, FÜLL-MATIC 4 kombinace plnění topení BA Figur 365 0G a kontrolovatelný omezovač zpětného průtoku EA
  • pro funkční zkoušku FK-4 Figura 367 01, DN 20 až DN 50 jsou nutné následující volitelně dostupná zkušební šroubení: DN 20: objednací č. 3670602000; DN 25: objednací č. 3670602500; DN 50: objednací č. 3670605000
  • médium pitná voda
  • tlakový vtok (jednostranně) max. 2,5 MPa
  • Podle oceňovacího základu UBA
  • Rozsah měření 0 - 0,1 MPa
  • Délka kroku 0.02 MPa

 

Produktfoto

 

 

 

objednací číslo kg
3609900100

5,22

 

Specifikace výrobku (pdod.de/cs)

Downloads

 

 

Figur 36099

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.