Systém zabezpečení netěsností

Bezpečnostní systém netěsností se servopohonem, Figur 620 00

Bezpečnostní systém netěsností se servopohonem, Figur 620 00
  • Aktivní kontrolní systém s alarmem pro ochranu před škodami způsobenými vodou spolehlivým zjištěním netěsnosti na vodovodních systémech pomocí vodního čidla
  • Zkláda se z řídící jednotky, čidla a KHS-VAV ventilu se servopohonem 230 V, Figur 686 04
  • velmi nízké tlakové ztráty
  • Funkce: zabezpečení proti vytopení a časové uzavření, zabespečení proti vytopení a časově řízený proplach systému pitné vody.
  • Leckage-řídící jednotka s integrovaným časovým spínačem, k připojení dvou větví s max. 25 senzory a 10ti paralelně zapojenýmy ventily
Bezpečnostní systém netěsností se servopohonem, Figur 620 00

Bezpečnostní systém netěsností se servopohonem s vratnou pružinou, Figur 620 01

Bezpečnostní systém netěsností se servopohonem s vratnou pružinou, Figur 620 01
  • Aktivní kontrolní systém s alarmem pro ochranu před škodami způsobenými vodou spolehlivým zjištěním netěsnosti na vodovodních systémech pomocí vodního čidla
  • skládá se z řídící jednotky,čidla a KHS-VAV-PLUS plnoprůtokový ventil se servopohonem s vratnou pružinou 230 V, Figur 686 05
  • velmi nízké tlakové ztráty
  • Funkce: zabezpečení proti vytopení a časové uzavření, zabespečení proti vytopení a časově řízený proplach systému pitné vody.
  • Leckage-řídící jednotka s integrovaným časovým spínačem, k připojení dvou větví s max. 25 senzory a 10ti paralelně zapojenýmy ventily
Bezpečnostní systém netěsností se servopohonem s vratnou pružinou, Figur 620 01

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.