Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn10-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC480K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716: G-CuSn10
Staré číslo materiálu: 2.1050.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu 88,0-90,0
Nikl Ni < 2,0
Fosfor P < 0,2
Olovo Pb < 1,0
Cín Sn 9,0-11,0
Hliník Al < 0,01
Železo Fe < 0,2
Mangan Mn < 0,10
Síra S < 0,05
Antimon Sb < 0,2
Křemík Si < 0,02
Zinek Zn < 0,5

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,7
Rozsah tavení °C 830-1020
Míra smrštění °C 1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 7,0
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 59
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 250
0,2 % - Mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 130
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 18
Tvrdost podle Brinella HB10 70

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-110
Pevnost v ohybu MPa 100
Pevnost ve střihu MPa 200-215

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 3
Pájení tvrdou pájkou dobré
Svařování plamenem střední
Obloukové svařování v ochranné atmosféře dobré

Poznámky

Konstrukční materiál s vysokým protažením, odolný proti korozi a mořské vodě.Pokyny pro použití

Tělesa armatur a skříně čerpadel, rozváděcí, oběžná a lopatková kola pro turbínová čerpadla a vodní turbíny.