Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn11P-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC481K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716:  
Staré číslo materiálu:  

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu 87,0-89,5
Nik Ni < 0,1
Fosfor P < 0,5-1,0
Olovo Pb < 0,25
Cín Sn 10,0-11,5
Hliník Al < 0,01
Železo Fe < 0,10
Mangan Mn < 0,05
Síra S < 0,05
Antimon Sb < 0,05
Křemík Si < 0,01
Zinek Zn < 0,05

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,6
Rozsah tavení °C 830-1010
Míra smrštění °C 1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 6,0
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 52
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,0

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 250
0,2 % - Mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 130
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 5
Tvrdost podle Brinella HB10 60

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-110
Pevnost v ohybu MPa 100
Pevnost ve střihu MPa 195-210

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 3
Pájení tvrdou pájkou střední
Svařování plamenem špatné
Obloukové svařování v ochranné atmosféře střední

Poznámky

Slitina z Velké Británie. V důsledku vysokého obsahu fosforu má sklon k reakci s formovací hmotou. Fosfor zvyšuje tvrdost a pevnost na úkor protažení.Pokyny pro použití

Možnosti použití jako u CC482K a CC483K.