Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn11Pb2-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC482K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716: G-CuSn12Pb
Staré číslo materiálu: 2.1061.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu 83,5-87,0
Nikl Ni < 2,0
Fosfor P < 4,0
Olovo Pb 0,7-2,5
Cín Sn 10,5-12,5
Hliník Al < 0,01
Železo Fe < 0,20
Mangan Mn < 0,2
Síra S < 0,08
Antimon Sb < 0,2
Křemík Si < 0,01
Zinek Zn < 2,0

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,7
Rozsah tavení °C 830-1000
Míra smrštění °C 1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 6,2
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 54
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 260
0,2 % - Mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 130
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 5
Tvrdost podle Brinella HB10 80

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-110
Pevnost v ohybu MPa 130
Pevnost ve střihu MPa 195-210

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 2
Pájení tvrdou pájkou střední
Svařování plamenem špatné
Obloukové svařování v ochranné atmosféře střední

Poznámky

Ložiskový materiál s dobrou vlastností nouzového chodu a odolností proti opotřebení; odolnost proti korozi a mořské vodě.

Pokyny pro použití

Kluzná ložiska s vysokými zátěžovými špičkami (úderová zatížení do 60 MPa), vysoce namáhaná plochá klouzátka a kluzné lišty.