Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn12-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC483K
Staré označení podle DIN 1705 příp.DIN 1716: G-CuSn12
Staré číslo materiálu: 2.1052.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu 85,0-88,5
Nikl Ni < 0,2
Fosfor P < 0,6
Olovo Pb < 0,7
Cín Sn 11,0-13,0
Hliník Al < 0,01
Železo Fe < 0,2
Mangan Mn < 0,2
Síra S < 0,05
Antimon Sb < 0,15
Křemík Si < 0,01
Zinek Zn < 0,5

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,6
Rozsah tavení °C 830-1000
Míra smrštění °C 1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 6,2
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 54
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 260
0,2 % - mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 140
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 7
Tvrdost podle Brinella HB10 80

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-110
Pevnost v ohybu MPa 90
Pevnost ve střihu MPa 195-210

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 3
Pájení tvrdou pájkou dobré
Svařování plamenem střední
Obloukové svařování v ochranné atmosféře střední

Poznámky

Materiál s dobrou odolností proti opotřebení, odolný proti korozi a mořské vodě. Z této slitiny byly vyvinuty materiály CuSn12Ni2-C - GS a CuSn11Pb2 - GS, které se vyznačují zvýšenou pevností a odolností proti opotřebení, pří. zlepšenými vlastnostmi při nouzovém chodu.Pokyny pro použití

Spojovací klouzátka a spojovací části, matice vřeten pohybující se pod zatížením, šneková a šroubová kola.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.