Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn12-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC483K
Staré označení podle DIN 1705 příp.DIN 1716: G-CuSn12
Staré číslo materiálu: 2.1052.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu 85,0-88,5
Nikl Ni < 0,2
Fosfor P < 0,6
Olovo Pb < 0,7
Cín Sn 11,0-13,0
Hliník Al < 0,01
Železo Fe < 0,2
Mangan Mn < 0,2
Síra S < 0,05
Antimon Sb < 0,15
Křemík Si < 0,01
Zinek Zn < 0,5

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,6
Rozsah tavení °C 830-1000
Míra smrštění °C 1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 6,2
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 54
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 260
0,2 % - mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 140
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 7
Tvrdost podle Brinella HB10 80

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-110
Pevnost v ohybu MPa 90
Pevnost ve střihu MPa 195-210

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 3
Pájení tvrdou pájkou dobré
Svařování plamenem střední
Obloukové svařování v ochranné atmosféře střední

Poznámky

Materiál s dobrou odolností proti opotřebení, odolný proti korozi a mořské vodě. Z této slitiny byly vyvinuty materiály CuSn12Ni2-C - GS a CuSn11Pb2 - GS, které se vyznačují zvýšenou pevností a odolností proti opotřebení, pří. zlepšenými vlastnostmi při nouzovém chodu.Pokyny pro použití

Spojovací klouzátka a spojovací části, matice vřeten pohybující se pod zatížením, šneková a šroubová kola.