Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn12Ni2-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC484K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716: G-CuSn12Ni
Staré číslo materiálu: 2.1060.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu 84,5-87,5
Nikl Ni 1,5-2,5
Fosfor P 0,05-0,40
Olovo Pb < 0,3
Cín Sn 11,0-13,0
Hliník Al < 0,01
Železo Fe < 0,2
Mangan Mn < 0,2
Síra S < 0,05
Antimon Sb < 0,1
Křemík Si < 0,01
Zinek Zn < 0,4

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,6
Rozsah tavení °C 830-1010
Míra smrštění °C 1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 6,2
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 54
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 17,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 280
0,2 % - mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 160
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 12
Tvrdost podle Brinella HB10 85

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-110
Pevnost v ohybu MPa 140
Pevnost ve střihu MPa 210-225

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 3
Pájení tvrdou pájkou dobré
Svařování plamenem střední
Obloukové svařování v ochranné atmosféře střední

Poznámky

Konstrukční materiál s velmi dobrou odolností proti opotřebení, odolný proti korozi a mořské vodě, odolávající kavitačnímu namáhání.

Pokyny pro použití

Vysoce zatěžovaná klouzátka a části spřáhel, matice vřeten pohybující se pod zatížením, značně namáhané rychloběžné věnce šnekových a šroubových kol. Vysoce namáhaná tělesa armatur a skříně čerpadel, rozváděcí, oběžná a lopatková kola pro turbínová čerpadla a vodní turbíny. Charakteristické hodnoty zatížení pro šneková kola při trvalém chodu podle rozváděcí rychlosti p=1,5 až 8 MPa, při krátkodobém zatížení p=20 až 25 MPa.

 

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.