Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn12Ni2-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC484K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716: G-CuSn12Ni
Staré číslo materiálu: 2.1060.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu 84,5-87,5
Nikl Ni 1,5-2,5
Fosfor P 0,05-0,40
Olovo Pb < 0,3
Cín Sn 11,0-13,0
Hliník Al < 0,01
Železo Fe < 0,2
Mangan Mn < 0,2
Síra S < 0,05
Antimon Sb < 0,1
Křemík Si < 0,01
Zinek Zn < 0,4

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,6
Rozsah tavení °C 830-1010
Míra smrštění °C 1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 6,2
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 54
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 17,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 280
0,2 % - mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 160
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 12
Tvrdost podle Brinella HB10 85

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-110
Pevnost v ohybu MPa 140
Pevnost ve střihu MPa 210-225

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 3
Pájení tvrdou pájkou dobré
Svařování plamenem střední
Obloukové svařování v ochranné atmosféře střední

Poznámky

Konstrukční materiál s velmi dobrou odolností proti opotřebení, odolný proti korozi a mořské vodě, odolávající kavitačnímu namáhání.

Pokyny pro použití

Vysoce zatěžovaná klouzátka a části spřáhel, matice vřeten pohybující se pod zatížením, značně namáhané rychloběžné věnce šnekových a šroubových kol. Vysoce namáhaná tělesa armatur a skříně čerpadel, rozváděcí, oběžná a lopatková kola pro turbínová čerpadla a vodní turbíny. Charakteristické hodnoty zatížení pro šneková kola při trvalém chodu podle rozváděcí rychlosti p=1,5 až 8 MPa, při krátkodobém zatížení p=20 až 25 MPa.