Červený bronz

Červený bronz KEMPER - ideální materiál pro armatury a instalace

Červený bronz je materiál armatur a instalací normovaný podle DIN 50930-6 / DIN EN 1982, který je díky svým rozmanitým možnostem použití zejména vhodný pro zdravotnickou instalační techniku, např. jako materiál pro uzavírací, pojistné a regulační armatury, jako materiál šroubení pro komponenty potrubních systémů nebo jako konstrukční materiál v zařízeních vodní a filtrační techniky a techniky opětovného zpracování.

Přednosti na první pohled

  • U červeného bronzu v důsledku vysokého obsahu mědi nedochází k odzinkování
  • Červený bronz lze neomezeně použít u všech jakostí vody podle vyhlášky o pitné vodě
  • Červený bronz je neomezeně použitelný podle všech norem (50930-6, DIN 1988 atd.)
  • Červený bronz se vyznačuje mimořádnou odolností proti korozi
  • Červený bronz se získává jako vratný materiál (staré armatury a součásti) bez ztráty jakosti a tak šetří životní prostředí a zdroje
  • Červený bronz Vám tím poskytuje jistotu! Dnes a také v budoucnu!
Informace o materiálu

Informace o materiálu

Slitiny

Slitiny

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.