Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn3Zn8Pb5-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC490K
Staré označení podle DIN 1705 příp.DIN 1716: G-CuSn2ZnPb
Staré číslo materiálu: 2.1098.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu: 81,0-86,0 (včetně niklu)
Nikl Ni: < 2,0
Fosfor P: < 0,05
Olovo Pb: 3,0-6,0
Cín Sn: 2,0-3,5
Hliník Al: < 0,01
Železo Fe: < 0,5
Síra S: < 0,10
Antimon Sb: < 0,30
Křemík Si: < 0,01
Zinek Zn: 7,0-9,5

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,7
Rozsah tavení °C 830-1040
Míra smrštění °C 1,3-1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 8,5
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 71
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,0

Mechanické Vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 180
0,2 % - mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 85
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 15
Tvrdost podle Brinella HB10 60

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-95
Pevnost v ohybu MPa 110
Pevnost ve střihu MPa 155-170

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 1
Pájení tvrdou pájkou střední
Svařování plamenem špatné
Obloukové svařování v ochranné atmosféře špatné

Poznámky

Středně tvrdý konstrukční materiál, dobře slévatelný, odolný proti korozi a proti užitkové vodě i při zvýšených teplotách.

Pokyny pro použití

Slitina se používá speciálně pro tenkostěnné armatury (tloušťka stěny do 12 mm), vhodná do 225 °C.