Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn3Zn8Pb5-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC490K
Staré označení podle DIN 1705 příp.DIN 1716: G-CuSn2ZnPb
Staré číslo materiálu: 2.1098.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu: 81,0-86,0 (včetně niklu)
Nikl Ni: < 2,0
Fosfor P: < 0,05
Olovo Pb: 3,0-6,0
Cín Sn: 2,0-3,5
Hliník Al: < 0,01
Železo Fe: < 0,5
Síra S: < 0,10
Antimon Sb: < 0,30
Křemík Si: < 0,01
Zinek Zn: 7,0-9,5

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,7
Rozsah tavení °C 830-1040
Míra smrštění °C 1,3-1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 8,5
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 71
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,0

Mechanické Vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 180
0,2 % - mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 85
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 15
Tvrdost podle Brinella HB10 60

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 90-95
Pevnost v ohybu MPa 110
Pevnost ve střihu MPa 155-170

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 1
Pájení tvrdou pájkou střední
Svařování plamenem špatné
Obloukové svařování v ochranné atmosféře špatné

Poznámky

Středně tvrdý konstrukční materiál, dobře slévatelný, odolný proti korozi a proti užitkové vodě i při zvýšených teplotách.

Pokyny pro použití

Slitina se používá speciálně pro tenkostěnné armatury (tloušťka stěny do 12 mm), vhodná do 225 °C.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.