Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn5Zn5Pb5-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC491K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716: G-CuSn5ZnPb
Staré číslo materiálu: 2.1096.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu: 83,0-87,0 (včetně niklu)
Nikl Ni: < 2,0
Fosfor P: < 0,10
Olovo Pb: 4,0-6,0
Cín Sn: 4,0-6,0
Hliník Al: < 0,01
Železo Fe: < 0,3
Síra S: < 0,10
Antimon Sb: < 0,25
Křemík Si: < 0,01
Zinek Zn: 4,0-6,0

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,7
Rozsah tavení °C 860-1030
Míra smrštění °C 1,3-1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 8,5
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 71
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,2

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 200
0,2 % - mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 90
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 13
Tvrdost podle Brinella HB10 60

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 65-105
Pevnost v ohybu MPa 75
Pevnost ve střihu MPa 165-175

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 1
Pájení tvrdou pájkou střední
Svařování plamenem špatné
Obloukové svařování v ochranné atmosféře špatné

Poznámky

Konstrukční materiál, dobře slévatelný, pájitelný měkkou pájkou a podmíněně tvrdou pájkou, odolný proti mořské vodě.

Pokyny pro použití

Tělesa armatur pro vodu a páru do 226 °C, normálně namáhané skříně čerpadel a tenkostěnné komplikované odlitky.