Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn7Zn2Pb3-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC492K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716: G-CuSn6ZnNi
Staré číslo materiálu: 2.1093.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu: 85,0-89,0 (včetně niklu)
Nikl Ni: < 0,2
Fosfor P: < 0,10
Olovo Pb: 2,5-3,5
Cín Sn: 6,0-8,0
Hliník Al: < 0,01
Železo Fe: < 0,2
Síra S: < 0,10
Antimon Sb: < 0,25
Křemík Si: < 0,01
Zinek Zn: 1,5-3,0

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,7
Rozsah tavení °C 830-1030
Míra smrštění °C 1,3-1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 7,9
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 69
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 230
0,2 % - Dmez průtažnosti RP0,2 (MPa) 130
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 14
Tvrdost podle Brinella HB10 65

Technologické vlastnosti

Modul pružnost GPa 90-96
Pevnost v ohybu MPa 80
Pevnost ve střihu MPa 200-215

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 1
Pájení tvrdou pájkou dobré
Svařování plamenem střední
Obloukové svařování v ochranné atmosféře špatné

Poznámky

Konstrukční materiál s dobrou pevností a prodloužením, dobře svařitelný, odolný proti mořské vodě.

Pokyny pro použití

Používá se již mnohostranně jak konstrukční materiál.