Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn7Zn2Pb3-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC492K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716: G-CuSn6ZnNi
Staré číslo materiálu: 2.1093.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu: 85,0-89,0 (včetně niklu)
Nikl Ni: < 0,2
Fosfor P: < 0,10
Olovo Pb: 2,5-3,5
Cín Sn: 6,0-8,0
Hliník Al: < 0,01
Železo Fe: < 0,2
Síra S: < 0,10
Antimon Sb: < 0,25
Křemík Si: < 0,01
Zinek Zn: 1,5-3,0

Fyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,7
Rozsah tavení °C 830-1030
Míra smrštění °C 1,3-1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 7,9
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 69
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 230
0,2 % - Dmez průtažnosti RP0,2 (MPa) 130
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 14
Tvrdost podle Brinella HB10 65

Technologické vlastnosti

Modul pružnost GPa 90-96
Pevnost v ohybu MPa 80
Pevnost ve střihu MPa 200-215

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 1
Pájení tvrdou pájkou dobré
Svařování plamenem střední
Obloukové svařování v ochranné atmosféře špatné

Poznámky

Konstrukční materiál s dobrou pevností a prodloužením, dobře svařitelný, odolný proti mořské vodě.

Pokyny pro použití

Používá se již mnohostranně jak konstrukční materiál.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.