Označení podle norem

Označení podle DIN EN 1982: CuSn7Zn4Pb7-C - GS
Číslo materiálu podle DIN EN 1982: CC493K
Staré označení podle DIN 1705 příp. DIN 1716: G-CuSn7ZnPb
Staré číslo materiálu: 2.1090.01

Chemické složení v hmotnostních %

Měď Cu: 81,0-85,0 (včetně niklu)
Nikl Ni: < 2,0
Fosfor P: < 0,10
Olovo Pb: 5,0-8,0
Cin Sn: 6,0-8,0
Hliník Al: < 0,01
Železo Fe: < 0,2
Síra S: < 0,10
Antimon Sb: < 0,3
Křemík Si: < 0,01
Zinekk Zn: 2,0-5,0

PhysikFyzikální vlastnosti

Hustota g/cm³ 8,8
Rozsah tavení °C 860-1020
Míra smrštění °C 1,3-1,5
Elektrická vodivost při 20 °C MS/m 7,5
Tepelná vodivost při 20 °C W/(m*K) 64
Koeficient délkové roztažnosti 10-6/K 18,5

Mechanické vlastnosti

Pevnost v tahu Rm (MPa) 230
0,2 % -mez průtažnosti RP0,2 (MPa) 120
Poměrné prodloužení při přetržení A (%) 15
Tvrdost podle Brinella HB10 60

Technologické vlastnosti

Modul pružnosti GPa 98-115
Pevnost v ohybu MPa 110
Pevnost ve střihu MPa 180-190

Obrobitelnost, pájení tvrdou pájkou a svařitelnost

Obrobitelnost 1
Pájení tvrdou pájkou střední
Svařování plamenem špatné
Obloukové svařování v ochranné atmosféře špatné

Poznámky

Středně tvrdý materiál na kluzná ložiska s dobrými vlastnostmi nouzového chodu; odolný proti mořské vodě.