Řízení jakosti

Jakost, která vytváří spokojenost

Odlitky KEMPER se v každé fázi výroby posuzují a zkoušejí nejmodernější technikou měření 3D a digitalizace a podrobují se trvalým zkouškám.

Slévárenské výrobky KEMPER nejen že vyhovují aktuálním směrnicím a normám jako DIN, DVGW, DIN ISO 9001, KEMPER také rozhodujícím způsobme spoluurčuje standardy prostřednictvím spolupráce v normách a výborech. Jakost u firmy KEMPER žije spoluprací, je podporovaná certifikovaným řízením jakosti s integrovaným managementem bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. V souladu s heslem „Jakost je u nás normou“.

 

Nový pro zkoušky těsnosti

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.