Řízení jakosti

Jakost, která vytváří spokojenost

Odlitky KEMPER se v každé fázi výroby posuzují a zkoušejí nejmodernější technikou měření 3D a digitalizace a podrobují se trvalým zkouškám.

Slévárenské výrobky KEMPER nejen že vyhovují aktuálním směrnicím a normám jako DIN, DVGW, DIN ISO 9001, KEMPER také rozhodujícím způsobme spoluurčuje standardy prostřednictvím spolupráce v normách a výborech. Jakost u firmy KEMPER žije spoluprací, je podporovaná certifikovaným řízením jakosti s integrovaným managementem bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. V souladu s heslem „Jakost je u nás normou“.

 

Nový pro zkoušky těsnosti