Výroba

KEMPER se specializuje na zvlášť náročné odlitky

KEMPER je tu pro Vás se svým výrobním know-how z více než 140 roků zkušeností se slévárenskou technikou barevných kovů. Vy nám kladete své požadavky, my je realizujeme do hmotnostně optimálních, vysoce jakostních přesných výrobků. Mechanické opracování při tom není omezeno ani jakostí ani technickými požadavky. KEMPER pro Vás vyrábí 100% odzkoušenou, tlakotěsnou jakost připravenou k montáži.

Engineering

Engineering

Slévárna

Slévárna

Výroba modelů a forem

Výroba modelů a forem

Obrábění a další zpracování

Obrábění a další zpracování

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.