Engineering

Optimalizace procesů pomocí konstrukce 3-D-CAD a CAM

Výrobní řetězec začíná pro všechny odlitky podniku v oddělení výzkumu a vývoje. V programu 3D-CAD se vytvářejí konstrukce, které jsou poté k dispozici všem následujícím oddělením. Heslem je zde Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba. To zaručuje bezpečnost ve výrobním procesu prostřednictvím důsledného řízení, kontroly a dokumentace.

Počítačem podporovaná simulace lití

Aby byl zaručen výrobní proces, který šetří životní prostředí a zdroje a zároveň zajišťuje požadovanou jakost výroby, simuluje se proces lití předem s podporou počítače.

Engineering

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.