Engineering

Optimalizace procesů pomocí konstrukce 3-D-CAD a CAM

Výrobní řetězec začíná pro všechny odlitky podniku v oddělení výzkumu a vývoje. V programu 3D-CAD se vytvářejí konstrukce, které jsou poté k dispozici všem následujícím oddělením. Heslem je zde Computer Aided Manufacturing – počítačem podporovaná výroba. To zaručuje bezpečnost ve výrobním procesu prostřednictvím důsledného řízení, kontroly a dokumentace.

Počítačem podporovaná simulace lití

Aby byl zaručen výrobní proces, který šetří životní prostředí a zdroje a zároveň zajišťuje požadovanou jakost výroby, simuluje se proces lití předem s podporou počítače.