Obrábění a další zpracování

Také u obrábění odlitků a armatur nabízí KEMPER výrobně-technické možnosti zvlášť přizpůsobené přáním zákazníků. Park moderních strojů a automatů zahrnuje roboticky obsluhovaná obráběcí centra, vícevřetenové automaty jakož i CNC frézovací a obráběcí centra. Odlitky se obrábějí podle zadání zákazníka. Funkční plochy, otvory a závity se vytvářejí v nejužších tolerancích pro nejvyšší nároky v rozsahu tisícin milimetru.

  • CNC stroje se sklopným upínacím pouzdrem
  • postupové automaty
  • obráběcí centra
  • výroba komponent
  • montáž
  • zařízení ke zkoušení těsnosti
  • systémová řešení

                          CNC obráběcí centra                                 Odlitky na CNC bráběcí centra