Obrábění a další zpracování

Také u obrábění odlitků a armatur nabízí KEMPER výrobně-technické možnosti zvlášť přizpůsobené přáním zákazníků. Park moderních strojů a automatů zahrnuje roboticky obsluhovaná obráběcí centra, vícevřetenové automaty jakož i CNC frézovací a obráběcí centra. Odlitky se obrábějí podle zadání zákazníka. Funkční plochy, otvory a závity se vytvářejí v nejužších tolerancích pro nejvyšší nároky v rozsahu tisícin milimetru.

  • CNC stroje se sklopným upínacím pouzdrem
  • postupové automaty
  • obráběcí centra
  • výroba komponent
  • montáž
  • zařízení ke zkoušení těsnosti
  • systémová řešení

                          CNC obráběcí centra                                 Odlitky na CNC bráběcí centra

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.