Slévárna

Rozmanitost odlitků a množství různých modelů jsou velkými výzvami v pískové slévárně v Olpe. Zde se pomocí nejmodernější robotické technologie odlévá 2.500 různých součástí pro několik set různých zákazníků v tuzemsku i v zahraničí. Největším samostatným zákazníkem je při tom sám podnik KEMPER. Neboť zde se vyrábějí také armatury značky KEMPER pro instalace pitné vody. Červený bronz – materiál odolný proti korozi, který používá KEMPER – splňuje přísné požadavky vyhlášky o pitné vodě dnes i v budoucnu.

 

Díky své moderní automatické pískové slévárně je KEMPER specialistou a udává tón v oblastech vývoje materiálů a výrobních postupů šetrných k životními prostředí. Součásti Kemper z červeného bronzu jsou hmotnostně optimální, vysoce jakostní, trvanlivé a přípustné pro pitnou vodu. KEMPER zpracovává ročně 3.300 tun slévárenských materiálů na 7,5 miliónu odlitků.

Pomocí plně automatické metody výroby jader se ročně vyrábějí písková jádra pro cca 7,5 miliónu odlitků.

  • výroba jader robotem (Cold-Box, Hot-Box, CO2)
  • ruční formíři (kusová výroba)
  • poloautomaty (malé série)
  • formovací automat
  • pilový robot

                              Formovací zařízení slévárny                          Robot na jádra

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.