Výroba modelů a forem

Výroba modelů na základě dat CAD vytváří původní modely a jaderníky. Používá se k tomu nejmodernější technika robotů.

V nástrojárně se vyrábějí nástroje pro moderní strojní park. Nejvyšší jakost je zaručena enormním potenciálem kvalitativně nejlépe odborně vyškolených pracovníků.

CNC-bruska

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.