Zákaznická řešení

Odlitky KEMPER

Kompetence splňující Vaše požadavky

Zkušenosti získané z dlouholeté tradice v lití měděných slitin činí z firmy KEMPER specialistu na zvlášť náročné odlitky.

Nepórovitými, přesně opracovanými odlitky zaujímá KEMPER přední místo v Evropě. KEMPER realizuje přání zákazníků s orientací na procesy. Zkušenosti získané z dlouholeté tradice v lití měděných slitin činí z firmy KEMPER specialistu na zvlášť náročné odlitky. KEMPER vyrábí slévárensky a geometricky optimálně utvářené odlitky s kusovou hmotností od 10 g do 30 kg. Dnes patří KEMPER k předním evropským firmám na trhu součástí pro vedení pitné vody z červeného bronzu a z bronzu. Přední dodavatelé sanitární a vodní techniky využívají kompetence Kemper k doplnění své nabídky. Slévárenské výrobky KEMPER nacházejí použití v sanitární a topné technice a v technice procesů a budov.

Vaše přání realizujeme s orientací na procesy

Prospěch z této kompetence mají naši zákazníci

Vždy, když přichází v úvahu červený bronz jako konstrukční materiál pro sanitární a vodovodní techniku, je zde KEMPER pro Vás se svým know-how z více než 140 roků zkušeností se slévárenstvím barevných kovů. Vy nám kladete své požadavky, my je realizujeme do hmotnostně optimálních, vysoce jakostních výrobků z červeného bronzu. Naše technické oddělení společně s Vámi koncipuje procesně optimální řešení od konstrukce CAD až po hotový přesný výrobek. Řízením výroby pomocí kanban, dodávkami just-in-time a dodavatelským servisem 24 hodin splňuje Kemper individuální potřeby zákazníků. To přináší zákazníkům firmy KEMPER úsporu času a nákladů. S výrobky KEMPER z červeného bronzu vždy volíte správně.


 

 

Možnosti

Ponechejte svým nápadům ohledně výrobků volný průběh. Realizujeme výrobek přiměřený pozdějšímu použití, který je optimálně utvářen po stránce slévárensko-technické a geometrické. Mechanickému opracování se přitom nekladou meze co do jakosti ani co do technických požadavků. KEMPER pro Vás vyrábí 100% odzkoušené, nepórovité výrobky z červeného bronzu připravené k montáži.

Logistika

Můžete se spolehnout – jako ve všech úsecích našeho podniku – na promyšlenou a účinnou logistiku „Just-in-Time“. Vaše vlastní výrobní procesy a termíny se mohou spolehlivě řídit dodávkami od společnosti KEMPER.