Zákaznická řešení

Odlitky KEMPER

Kompetence splňující Vaše požadavky

Zkušenosti získané z dlouholeté tradice v lití měděných slitin činí z firmy KEMPER specialistu na zvlášť náročné odlitky.

Nepórovitými, přesně opracovanými odlitky zaujímá KEMPER přední místo v Evropě. KEMPER realizuje přání zákazníků s orientací na procesy. Zkušenosti získané z dlouholeté tradice v lití měděných slitin činí z firmy KEMPER specialistu na zvlášť náročné odlitky. KEMPER vyrábí slévárensky a geometricky optimálně utvářené odlitky s kusovou hmotností od 10 g do 30 kg. Dnes patří KEMPER k předním evropským firmám na trhu součástí pro vedení pitné vody z červeného bronzu a z bronzu. Přední dodavatelé sanitární a vodní techniky využívají kompetence Kemper k doplnění své nabídky. Slévárenské výrobky KEMPER nacházejí použití v sanitární a topné technice a v technice procesů a budov.

Vaše přání realizujeme s orientací na procesy

Prospěch z této kompetence mají naši zákazníci

Vždy, když přichází v úvahu červený bronz jako konstrukční materiál pro sanitární a vodovodní techniku, je zde KEMPER pro Vás se svým know-how z více než 140 roků zkušeností se slévárenstvím barevných kovů. Vy nám kladete své požadavky, my je realizujeme do hmotnostně optimálních, vysoce jakostních výrobků z červeného bronzu. Naše technické oddělení společně s Vámi koncipuje procesně optimální řešení od konstrukce CAD až po hotový přesný výrobek. Řízením výroby pomocí kanban, dodávkami just-in-time a dodavatelským servisem 24 hodin splňuje Kemper individuální potřeby zákazníků. To přináší zákazníkům firmy KEMPER úsporu času a nákladů. S výrobky KEMPER z červeného bronzu vždy volíte správně.


 

 

Možnosti

Ponechejte svým nápadům ohledně výrobků volný průběh. Realizujeme výrobek přiměřený pozdějšímu použití, který je optimálně utvářen po stránce slévárensko-technické a geometrické. Mechanickému opracování se přitom nekladou meze co do jakosti ani co do technických požadavků. KEMPER pro Vás vyrábí 100% odzkoušené, nepórovité výrobky z červeného bronzu připravené k montáži.

Logistika

Můžete se spolehnout – jako ve všech úsecích našeho podniku – na promyšlenou a účinnou logistiku „Just-in-Time“. Vaše vlastní výrobní procesy a termíny se mohou spolehlivě řídit dodávkami od společnosti KEMPER.

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.