Film Válcovny pasů

Naší vizí v divizi válcovaných výrobků je používat naše polotovary ke zvýšení bezpečnosti elektroniky v životě lidí a tím k zajištění většího pohodlí. Pro nás je to „to, co se nakonec počítá“. Obrazový film ukazuje, jak válcované výrobky KEMPER pomáhají dosáhnout tohoto cíle. Važte si tohoto zvláštního pohodlí!

Youtube Video: Image film rolled products

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.