Materiál

Přesné pásy KEMPER z bronzu a slitin mědi

KEMPER splňuje Vaše vysoké požadavky na kov. Nejmodernější slévárenská technika a trvalé kontroly jakosti zaručují neměnné mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti: homogenní strukturu a povrch jakož i velmi malé množství nečistot. I při stálém mechanickém namáhání nebo silném kolísání teplot máte s přesnými pásy KEMPER správnou volbu.

Mnohotvárnost našich forem opracování a zušlechtění Vás přesvědčí. V naší finální výrobě disponujeme všemi možnostmi techniky cínování, žíhání a profilování jakož i speciálními formami dodání, například cívkami a POLYCOIL.

 

  

Bronz

Bronz

Speciálních slitin

Speciálních slitin

Mědi

Mědi

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.