Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: C 52400

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 9 - 11 %
P: 0,03 - 0,35 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,75 g/cm³
Elektrická vodivost: 6,4 m/Ω·mm² = 11 % IACS2)
Tepelná vodivost: 50 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,4·10-6/K
E-Modul: 110 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R400/H120 R480/H140 R550/H170
Pevnost v tahu RM 400-500 MPa4) 480-560 MPa 550-650 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 200 MPa ≥ 325 MPa ≥ 410 MPa
Prodloužení A50 ≥ 55 % ≥ 40 % ≥ 30 %
Tvrdost HV 120-150 140-170 170-200
Stav R650/H200 R740/H200 R790/H235 R830/H250
Pevnost v tahu RM 650-750 MPa 740-830 MPa 790-890 MPa ≥ 830 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 550 MPa ≤ 680 MPa ≤ 740 MPa ≥ 780 MPa
Prodloužení A50 ≥ 18 % ≥ 9 % ≥ 4 % ≥ 2 %
Tvrdost HV 200-230 220-250 235-270 ≥ 250