Označení podle norem

EN: není normováno
UNS: C 52400

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 9 - 11 %
P: 0,03 - 0,35 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,75 g/cm³
Elektrická vodivost: 6,4 m/Ω·mm² = 11 % IACS2)
Tepelná vodivost: 50 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,4·10-6/K
E-Modul: 110 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: velmi dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: není

Mechanické vlastnosti

Stav R400/H120 R480/H140 R550/H170
Pevnost v tahu RM 400-500 MPa4) 480-560 MPa 550-650 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 200 MPa ≥ 325 MPa ≥ 410 MPa
Prodloužení A50 ≥ 55 % ≥ 40 % ≥ 30 %
Tvrdost HV 120-150 140-170 170-200
Stav R650/H200 R740/H200 R790/H235 R830/H250
Pevnost v tahu RM 650-750 MPa 740-830 MPa 790-890 MPa ≥ 830 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 550 MPa ≤ 680 MPa ≤ 740 MPa ≥ 780 MPa
Prodloužení A50 ≥ 18 % ≥ 9 % ≥ 4 % ≥ 2 %
Tvrdost HV 200-230 220-250 235-270 ≥ 250

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.