Označení podle norem

EN: CuSn3Zn9/CW454K
UNS: C 42500

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 1,5 - 3,5 %
Zn: 7,5 - 10 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,75 g/cm³
Elektrická vodivost: 14 m/Ω·mm² = 24 % IACS2)
Tepelná vodivost: 62 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,4·10-6/K
Modul pružnosti: 120 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: zanedbatelná

Mechanické vlastnosti

Stav R320/H80 R380/H110 R430/H140
Pevnost v tahuRM 320-380 MPa4) 380-430 MPa 430-520 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 230 MPa ≥ 200 MPa ≥ 330 MPa
Prodloužení A50 ≥ 25 % ≥ 16 % ≥ 6 %
Tvrdost HV 80-110 110-140 140-170
Stav R510/H160 R580/H180 R660/H200
Pevnost v tahu RM 510-600 MPa 580-690 MPa ≥660 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 430 MPa ≥ 520 MPa ≥ 610 MPa
Prodloužení A50 ≥ 3 % - -
Tvrdost HV 160-190 ≥ 180-210 ≥ 200