Označení podle norem

EN: CuSn3Zn9/CW454K
UNS: C 42500

Chemické složení

Cu: zbytek
Sn: 1,5 - 3,5 %
Zn: 7,5 - 10 %

Fyzikální vlastnosti1)

Hustota: 8,75 g/cm³
Elektrická vodivost: 14 m/Ω·mm² = 24 % IACS2)
Tepelná vodivost: 62 W/m·K
Součinitel tepelné roztažnosti: 18,4·10-6/K
Modul pružnosti: 120 GPa3)

 

1) Směrné hodnoty při pokojové teplotě
2) IACS =International Annealed Copper Standard (mezinárodní norma žíhané mědi)
3) 1 GPa = 1 kN/mm²


Údaje o zpracování

Svařitelnost: dobrá
Pájitelnost: dobrá
Koroze z vnitřního pnutí: zanedbatelná

Mechanické vlastnosti

Stav R320/H80 R380/H110 R430/H140
Pevnost v tahuRM 320-380 MPa4) 380-430 MPa 430-520 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≤ 230 MPa ≥ 200 MPa ≥ 330 MPa
Prodloužení A50 ≥ 25 % ≥ 16 % ≥ 6 %
Tvrdost HV 80-110 110-140 140-170
Stav R510/H160 R580/H180 R660/H200
Pevnost v tahu RM 510-600 MPa 580-690 MPa ≥660 MPa
Mez průtažnosti RP0,2 ≥ 430 MPa ≥ 520 MPa ≥ 610 MPa
Prodloužení A50 ≥ 3 % - -
Tvrdost HV 160-190 ≥ 180-210 ≥ 200

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.